ร้านมดอมูเล็ต

พญาเต่ากริ่ง เนื้อโลหะ หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย (1)

SOLD OUT
พญาเต่ากริ่ง เนื้อโลหะ หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอยพญาเต่านี้ ภายในท้องเต่า ได้ลงแผ่นโลหะจารด้วยเลขยันต์ คาถาอาคม และหัวใจเต่า ที่ทรงอานุภาพ หล่อหลอมเป็นเม็ดบรรจไว้ในท้องเต่า ถ้าปรารถนาให้เป็นไปอย
  • หมวดหมู่ : หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย Lp Sanit (out of stock)
  • รหัสสินค้า : 001446

รายละเอียดสินค้า พญาเต่ากริ่ง เนื้อโลหะ หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย (1)

พญาเต่ากริ่ง เนื้อโลหะ หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย

พญาเต่านี้ ภายในท้องเต่า ได้ลงแผ่นโลหะจารด้วยเลขยันต์ คาถาอาคม และหัวใจเต่า ที่ทรงอานุภาพ หล่อหลอมเป็นเม็ดบรรจไว้ในท้องเต่า ถ้าปรารถนาให้เป็นไปอย่างใด ให้ตั้งจิตรำลึก แล้วว่าคาถาหัวใจพญาเต่า

นะโม 3 จบ

" นาสังสิโม สังสิโมนา สิโมนาสัง โมนาสังสิ "

แล้วเขย่ากริ่ง จะไปค้าขายก็ดี จะให้เป็นทางเมตตาแก่คนทั่วไปก็ดี จะให้คุ้มครองปลอดภัยก็ดี เมื่อเขย่ากริ่งให้สังเกตให้ดี ถ้าเสียงกริ่ง ไพเราะไม่ติดขัด แสดงว่าเราตั้งความประสงค์อย่างไร ก็จะสมความปรารถนา ถ้าปรากฏว่าเสียงกริ่งไม่ดัง ท่านห้ามเดินทาง เต่าบอกเหตุจะมีอันตราย

ก่อนนอนจะให้เต่าคุ้มครองให้บอกเต่า แล้วภาวนาคาถา

" สุสิสุสัง อะระหังสุคะโต ภะคะวา
สุสิสุสัง อะระหัง พุทธสังมิ "


แล้วเขย่ากริ่ง ถ้ามีเหตุร้ายเต่าจะปลุกหรือจะเข้าฝันบอกเหตุทันที

องค์นี้สภาพสวย เสียงกริ่งดังกังวาล เลี่ยมติดมือถือ พวงกุญแจ หรือ จะ คล้องคอ ได้หมดครับ

/* Products stats */