ร้านมดอมูเล็ต

จรเข้ ทบ หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย

SOLD OUT
จรเข้ ทบ หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอยรุ่นแรกหาไม่ได้แล้วครับ ประสบการณ์ดี ศิษย์รบเร้าอยากได้กันมาก จึงได้ประกรอบพิธีสร้างจรเข้โทรเป็นครั้งที่ 2 จัดสร้างปี 18และด้วยความกตัญญูกตเวทิตา ท่านได้จัดสร้างขึ้นเพื
  • หมวดหมู่ : หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย Lp Sanit (out of stock)
  • รหัสสินค้า : 000430

รายละเอียดสินค้า จรเข้ ทบ หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย

จรเข้ ทบ หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย

รุ่นแรกหาไม่ได้แล้วครับ ประสบการณ์ดี ศิษย์รบเร้าอยากได้กันมาก จึงได้ประกรอบพิธีสร้างจรเข้โทรเป็นครั้งที่ 2 จัดสร้างปี 18

และด้วยความกตัญญูกตเวทิตา ท่านได้จัดสร้างขึ้นเพื่อหวังหารายได้สร้างเจดีย์บรรจพระบรมสารีริกธาตุ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระสารีริกธาตุ พระอรหันต์ต่างๆ เพิ่ออุทิศกุศลให้อาจารย์เส็ง ซึ่งเป็นเจ้าของตำราจรเข้ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้หลวงพ่อสนิท

การสร้างจรเข้โทนครั้งนี้ จัดว่าสร้างเป็นกรณีพิเศษ รุ่นไตรมาส เพราะอธิฐานจิตในพรรษา 3 เดือนไตรมาส สร้างด้วยเนื้อชินตะกั่ว ประกอบการหล่อหลอมขึ้นมาเอง มิได้สร้างจากที่อื่น จรเข้โทนรุ่นนี้จัดว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เหนือกว่ารุ่นแรก ผู้ใดได้สักการะบูชาก็จะประสบผลดังนี้

1 ปกป้องคุ้มครอง แคล้วคลาด ภัยอันตรายต่างๆ

2 คุ้มครองป้องกัน ภูตผีปิศาจเกรงกลัว

3 ไปทางบก ทางน้ำ ป้องกันสัตว์เลื้อยคลาน

4 เป็นมหาอำนาจ ศัตรูเกรงขาม

5 ป้องกันเสนียดจังไร ถอดถอนเสน่ห์ ยาแฝดต่างๆ

พิธีการที่จะให้จรเข้โทนคุ้มครองป้องกัน จำเป็นที่สุด ก่อนเราจะออกไปไหนมาไหน ต้องปลุกด้วยคาถาย่อๆ คือ

" อิสวาสุ " ภาวนา 3 คาบ 7 คาบ
คำว่าคาบหนึ่งนั้นได้แก่อึดใจหนึ่ง ถ้าปรากฏว่าขนหัว ขนตัวลุก ซู่ซ่าทุกครั้งไป ผู้นั้นไม่ตายด้วยคมหอก คมดาบ และอาวุธใดๆ ทั้งสิ้น


การสร้างจรเข้โทนขึ้นมานี้ มีผู้สูงอายุอยากทราบความเป็นมาของจรเข้ ขออธิบายย่อ ๆ พอสังเขป

การสร้างจรเข้โทนนี้ สร้างด้วยอำนาจพระพุทธเจ้า พระธัมเจ้า พระสังฆเจ้า ได้ทำพิธีบวงสรวงอัญเชิญพระบารมีของพระพุทธเจ้า เมื่อพระองค์ทรงเสวยชาติ เป็นจรเข้พระโพธิสัตว์เป็นพญากุมภีล์ มี บริวาร 500 โดยอาศัยเหตุผลนี้จึงสร้างจรเข้ขึ้น

เมื่อบุคคลใดได้สักการะบูชาจรเข้ เท่ากับเราบูชาพระพุทธเจ้าเช่นกัน ตอนนี้มนุษย์เรายังมีกิเลสอยู่ จึงต้องพึ่งพาสิ่งเหล่านี้

ดังนี้น ผู้ที่มีจรเข้ หรือ พกพาจรเข้ จะใส่กระเป๋าเสื้อ กระเป๋ากางเกง ผูกติดเอว ใส่สายคล้องคอ จะเข้าตรอก ซอกซอย รอดราวผ้า ใต้ถุน ไม่ถือทั้งสิ้น ลอดได้ เว้นไว้แต่บุคคลนั้น เป็นผู้คิดคดต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บุคคลนั้นจะแพ้ภัย จรเข้ไม่คุ้มครองป้องกัน

องค์นี้สภาพสวยคมชัดทุกสัดส่วน ยันต์ใต้ท้องติดครบ ตะกั่ว ผิวเก่าเดิมๆ

รับประกันแท้ ตลอดชีวิต

/* Products stats */