ร้านมดอมูเล็ต

หนุมาน หล่อ รุ่น ชนะเงิน หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย

SOLD OUT
หนุมาน หล่อ รุ่น ชนะเงิน หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย มาพร้อมกล่องเดิม แถม ตลับสแตนเลสให้ด้วยคับ ตอกโค๊ดพร้อม ราคานี้เมื่อ 10 ปีที่แล้วคับบทอาราธนาพระเครื่องนะโม 3 จบนะทรงฟ้า โมทรงดิน พุทธทรงสินธุ์ ธาทรงอากา
  • หมวดหมู่ : หลวงพ่อมึ วัดมารวิชัย จ.อยุธยา Luangpor Mee
  • รหัสสินค้า : 000041

รายละเอียดสินค้า หนุมาน หล่อ รุ่น ชนะเงิน หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย

หนุมาน หล่อ รุ่น ชนะเงิน หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย มาพร้อมกล่องเดิม แถม ตลับสแตนเลสให้ด้วยคับ ตอกโค๊ดพร้อม ราคานี้เมื่อ 10 ปีที่แล้วคับ

บทอาราธนาพระเครื่อง

นะโม 3 จบ

นะทรงฟ้า โมทรงดิน พุทธทรงสินธุ์ ธาทรงอากาศ ยะทรงอักขระทั้งหลาย
พุทธังรัตนานัง อานุภาเวนะ กุเรมาโส โสมา เรกรึง กะระนัง
ธัมมังรัตนานัง อานุภาเวนะ กุเรมาโส โสมา เรกรึง กะระนัง
สังฆังรัตนานัง อานุภาเวนะ กุเรมาโส โสมา เรกรึง กะระนัง
อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ นะชาลีติ อนัตตา
อะกุสะรา ธัมมา นะโมพุทธายะ

/* Products stats */